usiedzieć


usiedzieć
Nie móc usiedzieć na miejscu zob. miejsce 11.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • usiedzieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIb, usiedziećdzę, usiedziećdzi, usiedziećdział, usiedziećdzieli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}często z przeczeniem {{/stl 8}}{{stl 7}} pozostać gdzieś, siedząc, wytrwać w pozycji… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • usiedzieć — dk VIIa, usiedziećdzę, usiedziećdzisz, usiedziećdział, usiedziećdzieli (częściej z przeczeniem) 1. «pozostać w pozycji siedzącej; siedząc wytrwać, utrzymać się» Gdy usłyszała polkę, nie mogła usiedzieć na miejscu. 2. «pozostać, wytrzymać gdzieś… …   Słownik języka polskiego

  • miejsce — 1. Być na swoim miejscu «zajmować odpowiednie dla siebie stanowisko, wykonywać odpowiednią dla siebie pracę»: (...) ważna jest codzienna robota, pewność, że uczestniczy się we wspólnym wysiłku, że widzi się owoce swojej pracy, że człowiek czuje,… …   Słownik frazeologiczny

  • mina — 1. przestarz. Gęsta, tęga mina «mina wyrażająca pewność siebie»: Dla uzupełnienia ekwipunku wbił w kieszenie dwie spore pajdy chleba i z tęgą miną wyruszył na podziemną wyprawę. A. Bahdaj, Wakacje. 2. Mina komuś zrzedła, rzednie «ktoś stracił,… …   Słownik frazeologiczny

  • móc — 1. pot. Jak cię mogę «byle jak, niedbale» 2. posp. Ktoś może komuś naskoczyć, nagwizdać, nadmuchać «ktoś nie jest w stanie komuś zaszkodzić lub zakazać czegoś»: (...) był mocno partyjny, tak że mogli nagwizdać nam socjalistyczni planiści, którzy… …   Słownik frazeologiczny

  • robak — 1. wulg. Mieć robaki w tyłku, w dupie «być bardzo niecierpliwym, ruchliwym, nie móc usiedzieć na jednym miejscu» 2. pot. Zalewać robaka «upijać się dla zapomnienia o smutku, zmartwieniu, dla zagłuszenia niepokoju, przykrych uczuć»: Przyjechał tu… …   Słownik frazeologiczny

  • rozżarzyć — Siedzieć, stać itp. jak na rozżarzonych węglach «chcieć jak najszybciej wstać, odejść, nie móc usiedzieć, ustać na miejscu, oczekując na coś niecierpliwie lub śpiesząc się»: Podczas gdy robotnicy snuli fantastyczne domysły, czterech bohaterów… …   Słownik frazeologiczny

  • dogrzać — dk Xb, dogrzaćgrzeję, dogrzaćgrzejesz, dogrzaćgrzej, dogrzaćgrzał, dogrzaćgrzali a. dogrzaćgrzeli, dogrzaćgrzany dogrzewać ndk I, dogrzaćam, dogrzaćasz, dogrzaćają, dogrzaćaj, dogrzaćał, dogrzaćany 1. «ogrzać mocno, przygrzać» Słońce coraz… …   Słownik języka polskiego

  • latać — ndk I, lataćam, lataćasz, lataćają, lataćaj, lataćał 1. «przebywać drogą powietrzną pewną przestrzeń (zwykle tam i na powrót albo co pewien czas); unosić się, krążyć w powietrzu, fruwać» Latać nisko, wysoko. Latać nad ziemią, nad wodą, nad… …   Słownik języka polskiego

  • miejsce — n I; lm D. miejsc 1. «wolna przestrzeń, którą można zająć, zapełnić czymś, gdzie można się zmieścić albo coś umieścić» Wolne miejsce w walizce. Miejsce na książki. Mieć mało miejsca w mieszkaniu. Szafa zabiera dużo miejsca. Chodźcie tu, jest dość …   Słownik języka polskiego